Personvern

Ditt personvern er noe Svendsen Realfag bryr seg om. På grunnlag av dette, så har vi satt sammen litt informasjon om hvor og hvorfor vi lagrer personvernopplysninger. 

 

Svendsen Realfag sitt formål med å lagre personopplysninger er at det er lettere å ha oversikt over hver kunde sitt behov og forbruk av undervisning. Informasjonen som kunden legger igjen, gjør det også lettere for kommunikasjon og veiledning underveis i prosessen. I tillegg brukes personopplysninger som en validering på at du er den personen du utgir deg for å være.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men er viktig for å kunne gjøre undervisningen best mulig for deg og for å gjennomføre en trygg handel. Vi verken selger, kjøper eller leier personopplysninger fra eller til andre. 

 

Hvor lages det info om mine kunder:

 

Andreas Svendsen bruker excel for å notere ned navn, nummer og mail på potensielle kunder som samtykker å ligge igjen denne informasjonen. Slik informasjon blir tilsendt på mailen til Andreas Svendsen og kommer fra landingssider eller hjemmesiden til Svendsen Realfag. 

 

Svendsen Realfag bruker excel til å ha en oversikt over hvor mange timer hver kunde har hatt. 

Exel filene er lagret i one driven til Andreas Svendsen som bare han har tilgang på. 

 

 

Hvordan undervises det?

 

Mesteparten av undervisningen forgår digitalt. Kunden får tilsendt en unik link på mail som gir de tilgang på Svendsen Realfags sitt « klasserom» på zoom. For å ta i bruk denne linken trenger du bare å ligge inn fornavn når du trykker på den. Kunden får velge selv om de vil ha på webkamera i undervisningen. Underviser har til en hver tid har på kamera av seg selv og en egen skjerm som deler det som skrives underveis i timen. 

 

Svendsen Realfag bruker Trello til å skrive ned fremdriftsplanen og lekser til hver enkelt kunde. Hver kunde har tilgang til sin egen oversikt, men ikke annet enn det. For å få denne tilgangen må de lage en bruker på Trello der de legger inn mail og eget passord. 

 

Fakturering: 

 

Kundene betaler via vippsgo, hvor firmaet har et eget vipps nummer som er knyttet opp mot firmakontoen. Andreas Svendsen får tilsendt en mail som inneholder dato, oppgjørs ID og oppgjørssum når en kunde har overført penger. Hvilke navn oppgjør IDen tilhører, ligger i vippsportalen under « min side» til firmaet som står i Andreas Svendsen sitt navn. Her logges historikken av overføringer med fullt navn på avsender. 

 

Jeg har en databehandler avtale med Grunderbox og getresults. De styrer nettsiden til Svendsen Realfag, setter opp landingssider og lager facebooks ads.