Fagliste for Svendsen Realfag

Vi tilbyr blant annet et fantastisk opplegg for barn og ungdom som har behov for mer oppfølging i matematikk!
Ved hjelp av motiverende oppgaver, fine læringsstier og utfyllende pensumlister, gjør vi alt for å få mestringsfølelsen tilbake hos deg eller dine barn! 
 
Vi underviser også i mange ulike fag for høyere utdanninger, og tar stadig vekk oppdrag utenom de mest relevante fagkodene som er listet under. 

HUSK! Innfrir ikke undervisningen dine forventninger, er tjenesten gratis.

Grunnskole og videregående skole

Relevante fag for høyere utdanning